Náš cíl

Kam směřujeme?
Naše česká fotbalového asociace se připojila k dalším fotbalovým zemím (Anglie aj.)a před nedávnem zakázala prezentaci výsledků zápasů a soutěží dětí do 11 let za účelem rozvoje útočného fotbalu na úkor hraní na výsledek v našich nejmladších kategoriích. 
Proto v následujících sezónách nenaleznete na našich oficiálních klubových stránkách (www.fotbalbohumin.cz) ani zde žádné konečné výsledky ani střelce branek.
 
V našem klubu chceme již u těch nejmenších nadřadit naučení základních fotbalových dovedností (tzv HČJ-herní činnosti jednotlivce) formou různých pohybových a průpravných her v návaznosti na vývoj dětí.
 
Přestože nás to bude v nejbližších dvou letech tzv "stát výsledek" budeme:
- klást důraz v první řadě na vedení a ovládání míče, obcházení protihráčů a až poté na přihrávku resp. střelbu
- naším cílem v nejmenších kategoriích nebude vstřelení branky za každou cenu  
- střelbu zařadíme v tréninku až po zvládnutí všech předchozích dovedností.
- standartní situace nebudeme rozehrávat přímou střelou na branku, 
- brankáři nebudou rozehrávat výhozem rukou nebo odkopem co nejdále od branky,
- malí fotbalisté nebudou nabádání k bezhlavému odkopávání kamkoliv iza cenu ztráty míče
 
    Chceme úplně vymýtit tzv. "playstation koučink" kdysi sice účelný a  přinášející úspěch,ale nevychovávající tvůrčí fotbalisty (nahraj to doprava, doleva, Petrovi, brankáři, dozadu, vystřel, přihraj, odkopni)
    Dětem trenér bude minimálně radit přímo ve hře a nechá hlavní rozhodování, jestli malý fotbalista udělá kličku nebo nahraje právě na dítěti,čímž bude jak při tréninku, tak při utkáních rozvíjet samostatnost a rychlost rozhodování již od útleho věku.
 
Proto prosíme o pomoc i Vás rodiče zejména při utkáních, se nenechejte strhávat emocemi, nechte vedení zápasu na trenérovi a u dětí oceňte více technickou dovednost, kličku nebo zpracování na úkor gólu.     
 
V trénincích budeme uplatňovat osvědčený holandský tréninkový model, tj kategorizací dětí dle biologického věku, který může být na rozdíl od věku kalendářního až v rozmezí +-2 roky. Proto budou v některých cvičeních trénovat děti v momentální chvíli s podobnou úrovní technické dovednosti přibližně vyrovnaných pohybových schopností.
 

Kam s

Je známo, že o fotbalové kariéře nerozhoduje jen to, co umí hráčovy nohy, ale hlavně „to má srovnané“ v hlavě.Výchova se nezaměřuje jen na chování hráče. Je spojena i s otázkou, jak hráče fotbal učit. Například
hráč by neměl vést míč, může-li jej přihrát do lepší pozice svému spoluhráči. 

První trenér to hráčům řekne, a když taková situace nastane, zavolá na hráče „Přihraj!“ Hráč pak jen vykoná trenérův příkaz. Když situace nastane znovu, trenér opět musí zavolat, protože hráč tímto způsobem vedený obvykle
neví, jak má poznat, že už nemá míč vést a má přihrát. A tak trenér musí často na své hráče volat a říkat jim, co mají dělat. Hráči nechybují, hrají své akce správně, dostanou-li včas nápovědu. Neučí se však tvořit, ale poslouchat nápovědu, v lepším případě pak pamatovat si různé herní situace. 

Druhý trenér na to jde jinak. Vysvětluje a v tréninku ukazuje hráčům, podle čeho se mají v takové situaci rozhodovat, co musejí sledovat apod. Předává jim návod na řešení, nikoli řešení samo. Následně kontroluje, zda si umí potřebné informace během hry zjistit sami. Hráči se pak rozhodují, co udělají, na základě vlastního prozkoumání situace a vlastního rozhodování. Někdy i špatně, protože v rychlosti, v jaké hra probíhá, dělají chyby. Nejsou však odkázáni na nápovědu, tvoří, ba dokonce si časem dokážou poradit i v jiných typech herních situací. 

Cesta prvního trenéra přináší rychlé herní a výsledkové úspěchy, ovšem jen dočasně, protože nerozvíjí schopnosti hráčů. 

Cesta druhého trenéra je delší, vede dlouhou oklikou, ale přináší trvalejší a větší úspěchy, postupně učební, herní a výsledkové.