Přihlášení dětí do fotbalu

Vážení rodiče,

V nadcházející fotbalové sezóně jsme byli nuceni zejména v důsledku zvyšování nákladů (zejména pronájmy v zimní části) zvýšit po několika letech i výši měsíčního členského příspěvku na 200,- Kč.  Toho zvýšení se bude týkat všech družstev, která trénují 3x týdně a mají možnost se zúčastňovat se utkání nebo turnajů.

Podmínkou účasti na trénincích bude vyplnění nové přihlášky a zaplacení půlročního poplatku (ulehčenípráce trenérům jednotlivých družstev, kteří se nebudou muset vždy každý měsíc věnovat část tréninku, zjišťování, kdo zaplaceno má, kdo nemá a sjednocení platby půlročního zápisného v rámci DDM (Kates, Radost a Impuls, Florbal, Házená  i ostatní). 

Náklady mladých fotbalistů pro první část sezóny
Členský poplatek …………………………….…………………………...1000,- Kč/5 měsíců
Z tohoto poplatku je hrazeno:
-zajištění tělocvičen a haly pro zimní období
-mzda trenérů
-kauce a přihláška do mistrovských soutěží
-cestovné k mistrovským utkáním
-občerstvení pro děti po mistrovských zápasech
-pojištění při trénincích (při utkáních jsou děti pojištěny, pokud jsou členy fotbalové asociace)
-startovné na turnaje (FK poskytuje částku 3000,- pro každý mládežnický tým na sezonu),
-nákup nových pomůcek

Při trénincích 3x týdně (nepočítajíce čas, kdy se trenér věnuje vašemu dítěti při utkáních, turnajích) vychází náklady, které vynaložíte na své dítě necelých 12,- Kč za 1 hodinu tréninku.
 

Příspěvek na první část sezony uhraďte prosím do 23. října 2015

nejdříve přihlaste syna elektronicky na stránkách www.ddmbohumin.cz do příslušného fotbalového kroužku a poté vám bude přidělen variabilní symbol, který poté použijete ke zaplacení půlročního zápisného.

a) složenkou, kterou dostanete na vyžádání u trenéra, lektora (do variabilního symbolu uvedete přidělené číslo)  
b) na č.účtu: 251970917/0300   (do variabilního symbolu uvedete přidělené číslo) 
c) zaplatit hotově nebo kartou na sekretariátu DDM Bohumín

Vladimír Vyrobik - 605 149 346